Làm cách nào để kích hoạt chức năng Tương phản động?

03-04-2019

 


Vui lòng truy cập: OSD >> Ảnh nâng cao >> Chế độ hình ảnh >> Ảnh.Lưu ý:

Độ tương phản động chỉ khả dụng trong chế độ "Ảnh" của OSD.


Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP