Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để có thể hiện thị hình ảnh ở dạng màu 10-bit?

07-24-2019

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để hiển thị hình ảnh ở màu 10-bit:

(1) Đảm bảo tệp RAW / TIF hỗ trợ 10-bit

(2) Cài đặt phần mềm có thể hỗ trợ tệp 10-bit, chẳng hạn như Photoshop hoặc Lightroom

(3) Cài đặt cạc đồ họa hỗ trợ 10 bit, ví dụ như các dòng Nvidia Quadro hoặc AMD FireGL / Radeon Pro.

(4) Kết nối PC / máy tính xách tay của bạn với màn hình bằng cáp DisplayPort / HDMI / USB TypeC / Thouderbolt3 để hiển thị hình ảnh (Vui lòng truy cập trang web BenQ và tải xuống Resolution file của mẫu màn hình của bạn để chọn đầu vào khả dụng) Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00020/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00020 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00020/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP