Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao màn hình của tôi không tự động nhận tín hiệu đầu vào?

08-14-2018


Hầu hết các màn hình BenQ đều có tùy chọn “Tự động chuyển đổi đầu vào” và được đặt thành "BẬT" theo mặc định.

Bằng cách bật “Tự động chuyển đổi đầu vào”, màn hình của bạn sẽ tự động chọn nguồn đầu vào hoạt động tốt nhất dựa trên tất cả các thiết bị đầu vào hiện được kết nối với màn hình. Ví dụ, nếu màn hình của bạn chỉ được kết nối qua HDMI, nó sẽ tự động đặt nguồn vào thành HDMI. Nếu màn hình của bạn được kết nối thông qua cả VGA và HDMI, nó sẽ đặt nguồn vào thành HDMI (có mức độ ưu tiên cao hơn VGA).

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng màn hình BenQ của bạn để được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng “Chuyển đổi tự động đầu vào”. Nếu “Tự động chuyển đổi đầu vào” không khả dụng trên màn hình của bạn, bạn sẽ cần chọn nguồn đầu vào theo cách thủ công.

 

 

Was this information helpful?

Không
TOP