Configure cookie notice

Kiến thức sản phẩm

Đánh giá của Keith Cooper về màn hình cho nhiếp ảnh gia BenQ SW240 24”

Keith Cooper
2018/07/08

Nhiếp ảnh gia kiến trúc kiêm nhà in ảnh nghệ thuật / Vương quốc Anh

Keith là một nhiếp ảnh gia thương mại kiêm nhà in ảnh nghệ thuật tại Leicester, Vương quốc Anh trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất và ảnh công nghiệp. Hình ảnh của ông thường được sử dụng trong nhiều ấn phẩm trên toàn thế giới.

Nhiếp ảnh gia Keith Cooper nhận thấy BenQ SW240 là một màn hình tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và chuyên gia đồ họa cần một dải gam màu rộng, có thể hiển thị nhiều chi tiết hơn và sâu hơn trong nền tối và hiệu quả trong một không gian hạn chế nơi có thể đặt một màn hình 24" trang nhã và phong cách.

TOP