Monitör açıldığında, güç LED ışığını kapatabilir miyim?

03-12-2019


Monitör AÇIK duruma getirildiğinde PD3200Q’nun güç LED ışığı kapatılamaz.

Soruları arayın
/content/b2c/tr-tr/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00024/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/tr-tr/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00024 /content/b2c/tr-tr/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/tr-tr/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00024/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tümü Ara
İlgili SSS yok
TOP