MX764

โปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ (Projectors)

ชนิดของหลอดภาพ

รุ่นสินค้า

ระยะเวลารับประกัน

(ตัวเครื่อง)

ระยะเวลารับประกัน

(หลอดฉาย)

ชนิดของหลอดภาพ

หลอดภาพแบบปกติ

หรือหลอด LED

รุ่นสินค้า

Home Series: W, X, TK,TH

Business Series: MS, MX, MW, MH, DX, SX, SW, SU

ระยะเวลารับประกัน

(ตัวเครื่อง)

2 ปี

ระยะเวลารับประกัน

(หลอดฉาย)

12 เดือน /1000 ชั่วโมง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ครบกำหนดก่อน

ชนิดของหลอดภาพ

 

 

หลอดภาพแบบเลเซอร์

(Laser)

รุ่นสินค้า

LU9000 / LX9000 series

ระยะเวลารับประกัน

(ตัวเครื่อง)

3 ปี  พร้อมบริการ

On-Site Pick-up / On-site Services 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

(หลอดฉาย)

36 เดือน/20,000 ชั่วโมง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ครบกำหนดก่อน

ชนิดของหลอดภาพ

LK900 / LU900 series

รุ่นสินค้า

3 ปี  พร้อมบริการ

On-Site Pick-up / On-site Services 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

(ตัวเครื่อง)

36  เดือน/15,000 ชั่วโมง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ครบกำหนดก่อน

ชนิดของหลอดภาพ

L700 / L800 / LH800 / LW800 series

รุ่นสินค้า

3 ปี  พร้อมบริการ

On-Site Pick-up / On-site Services 1 ปี

ระยะเวลารับประกัน

(ตัวเครื่อง)

36 เดือน/10,000 ชั่วโมง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ครบกำหนดก่อน

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ การรับประกัน
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
เลนส์
การรับประกัน
1ปี หรือ จำนวนชั่วโมงการใช้งานตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อย่างใดอย่างหนึ่งที่ครบกำหนดก่อน
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
รีโมท, ปากกาอัจฉริยะ, NFCการ์ด, Wireless USB Dongle, InstaShow, InstaShow Button, BenQ 3D Glasses
การรับประกัน
1 ปี
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
อุปกรณ์ขาตั้ง ขาแขวน กล่องเคลื่อนย้าย
การรับประกัน
ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหมายเหตุ :
หมายเหตุ :*กรณีหลอดไฟแตก / เครื่องชำรุดแตก หัก ไหม้ น้ำเข้า หรืออื่นๆที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

*วันที่เริ่มรับประกันสามารถดูจากวันที่ใบเสร็จรับเงิน

*หมายเหตุ: เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกันสินค้า

TOP