E900HDP

จอมอนิเตอร์

จอมอนิเตอร์ (Monitors)

 

Product

Model

Warranty Period

Note

Product

จอมอนิเตอร์

LCD/LED 

Model

รุ่นใดก็ตามที่ขนาดเล็กกว่า 17 นิ้ว

Warranty Period

3 ปี

Note

รับประกันพาแนลแสดงผล 1 ปี

Product

SW PD PV RL XL EL EX EW32 Series 

(ไม่รวม PD2500Q & PD2700QC ) 

Model

3 ปี

Warranty Period

รับประกัน ZBD 30 วัน
(รายละเอียดตามระบุด้านล่าง)

Product

SW27-Series, SW32-Series, PV Series, PD3200-Series  

Model

3 ปี

Warranty Period

On-site service / On-site pick-up 1 ปี

พร้อมเครื่องใช้ระหว่างซ่อม

Product

อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

Model

S-Switch หรือ remote อื่นๆ

Warranty Period

1 ปี

Note

 

Product

ขาแขวนหรือขาตั้ง / hood

Model

-

Warranty Period

ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

นโยบายการรับประกันเกี่ยวกับ Dead Pixel ของ BenQ แอลซีดีมอนิเตอร์

หน้าจอ LCD อาจมีพิกเซลที่บกพร่องซึ่งในขณะที่มองเห็นอาจไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องตามวัตถุประสงค์ของการรับประกันนี้ BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องใด ๆ สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหน้าจอ LCD หากจำนวนจุดที่บกพร่องนั้นอยู่ในข้อกำหนดที่เผยแพร่โดย BenQ

จอแสดงภาพแอลซีดี ( LCD)ถูกสร้างขึ้นจากพิกเซล(Pixel) จำนวนมากโดยแต่ละพิกเซลจะประกอบด้วยพิกเซลย่อย(Sub-Pixel) สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน แต่ละพิกเซลย่อยจะถูกขับเคลื่อนโดยทรานซิสเตอร์เฉพาะตัวหากทรานซิสเตอร์มีความบกพร่องจะส่งผลให้เกิดจุดสีที่อาจจะสว่างอย่างถาวร(สว่าง) หรือไม่สว่าง (มืด) ซึ่งเป็นปรากฏการทั่วไป โดยโรงงานที่ผลิตจอแสดงภาพแอลซีดีจะมีการกำหนดจำนวนมาตราฐานสำหรับจุดบกพร่องของพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้บนแผงจอภาพแอลซีดี การรับประกันของทางบริษัท เบ็นคิว(ประเทศไทย)จำกัดจะครอบคลุมจุดบกพร่องของพิกเซลหรือพิกเซลย่อยที่เกินมากจากปริมาณกำหนดของข้อบกพร่องที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้

ลักษณะของพิกเซลย่อยที่มีข้อบกพร่องมีดังนี้:

1. จุดสีขาวที่สว่างตลอดเวลา (White Pixel)
2. จุดสีดำที่มืดตลอดเวลา (Dead Pixel)
3. จุดสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงิน

จำนวนข้อบกพร่องสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับจอภาพแอลซีดี(LCD)

ข้อกำหนดสำหรับจำนวนข้อบกพร่องสูงสุดที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้สำหรับจอภาพแอลซีดีแต่ละขนาด (ไม่รวมรุ่นที่ตรงเงื่อนไขการประกันแบบ ZBD) ได้แก่

ชนิดของพาแนล

Panel Type

ค่าความละเอียดดั้งเดิม

Native Resolution

พิกเซลย่อยที่สว่าง

Bright sub-pixel

พิกเซลย่อยที่มืด

Dark sub-pixel

จำนวนข้อบกพร่องสูงสุดของพิกเซลย่อยที่ยอมรับได้

Total Allowance Sub-pixel

ชนิดของพาแนล

Panel Type

ต่ำกว่า FHD

ค่าความละเอียดดั้งเดิม

Native Resolution

น้อยกว่า 1920*1080

พิกเซลย่อยที่สว่าง

Bright sub-pixel

3

พิกเซลย่อยที่มืด

Dark sub-pixel

3

จำนวนข้อบกพร่องสูงสุดของพิกเซลย่อยที่ยอมรับได้

Total Allowance Sub-pixel

5

ชนิดของพาแนล

Panel Type

Full HD (FHD)

ค่าความละเอียดดั้งเดิม

Native Resolution

1920*1080 (1080p)

พิกเซลย่อยที่สว่าง

Bright sub-pixel

2

พิกเซลย่อยที่มืด

Dark sub-pixel

5

จำนวนข้อบกพร่องสูงสุดของพิกเซลย่อยที่ยอมรับได้

Total Allowance Sub-pixel

5

ชนิดของพาแนล

Panel Type

Quad HD (QHD)

ค่าความละเอียดดั้งเดิม

Native Resolution

2560*1440 (1440p)

พิกเซลย่อยที่สว่าง

Bright sub-pixel

2

พิกเซลย่อยที่มืด

Dark sub-pixel

5

จำนวนข้อบกพร่องสูงสุดของพิกเซลย่อยที่ยอมรับได้

Total Allowance Sub-pixel

5

ชนิดของพาแนล

Panel Type

Ultra HD (UHD)

ค่าความละเอียดดั้งเดิม

Native Resolution

3840*2160 (4K)

พิกเซลย่อยที่สว่าง

Bright sub-pixel

2

พิกเซลย่อยที่มืด

Dark sub-pixel

5

จำนวนข้อบกพร่องสูงสุดของพิกเซลย่อยที่ยอมรับได้

Total Allowance Sub-pixel

5

* ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ

นโยบายการรับประกัน BenQ's Zero Bright Dot Guarantee (ZBD):

บริษัท เบ็นคิว(ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ทางเราจึงได้รวมการ รับประกัน BenQ's Zero Bright Dot Guarantee (ZBD) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันตามมาตรฐานของเรา โดยจะทำการ เปลี่ยนมอนิเตอร์ให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะมีพิกเซลย่อยที่สว่างเกิดขึ้นเพียงจุดเดียวก็ตาม (Bright Sub-Pixel)

คำจำกัดความของอาการ Bright Sub-Pixel

  • 1. พิกเซลย่อยสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียวที่สว่างอยู่เสมอบนพื้นหลังสีดำของหน้าจอLCD นับว่าเป็นพิกเซลย่อยที่สว่าง (Bright Sub-Pixel)
  • 2. พิกเซลที่มืดหรือมีสีบนพื้นหลังสีขาวของหน้าจอ LCD ถือว่าเป็นพิกเซลมืด (Dark sub-pixels)

คำจำกัดความของอาการ Bright Sub-Pixel

เงื่อนไขในการใช้งาน

  • 1. พิกเซลย่อยสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียวที่สว่างอยู่เสมอบนพื้นหลังสีดำของหน้าจอLCD นับว่าเป็นพิกเซลย่อยที่สว่าง (Bright Sub-Pixel)
  • 2. พิกเซลที่มืดหรือมีสีบนพื้นหลังสีขาวของหน้าจอ LCD ถือว่าเป็นพิกเซลมืด (Dark sub-pixels)
  • 1. ความสว่างโดยรอบมากกว่า 200 ลักซ์ (หรือสภาพแวดล้อมในสำนักงานทั่วไป
  • 2. ระยะห่างในการรับชมมากกว่า 35 ซม

คำจำกัดความของอาการ Bright Sub-Pixel

รุ่นที่รับประกัน

  • 1. พิกเซลย่อยสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียวที่สว่างอยู่เสมอบนพื้นหลังสีดำของหน้าจอLCD นับว่าเป็นพิกเซลย่อยที่สว่าง (Bright Sub-Pixel)
  • 2. พิกเซลที่มืดหรือมีสีบนพื้นหลังสีขาวของหน้าจอ LCD ถือว่าเป็นพิกเซลมืด (Dark sub-pixels)
รุ่นที่ขึ้นต้นด้วยรหัส SW PD PV RL XL EL EX EW32 Series  (ไม่รวม PD2500Q & PD2700QC ) 

คำจำกัดความของอาการ Bright Sub-Pixel

ระยะเวลารับประกัน

  • 1. พิกเซลย่อยสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียวที่สว่างอยู่เสมอบนพื้นหลังสีดำของหน้าจอLCD นับว่าเป็นพิกเซลย่อยที่สว่าง (Bright Sub-Pixel)
  • 2. พิกเซลที่มืดหรือมีสีบนพื้นหลังสีขาวของหน้าจอ LCD ถือว่าเป็นพิกเซลมืด (Dark sub-pixels)

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

หมายเหตุ: 
หมายเหตุ: 

* รอยเงาของภาพที่เกิดจากเปิดภาพเดิมค้างไว้เป็นเวลานาน เครื่องชำรุดแตกหัก ไหม้ ของเหลว สัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าจอ 

  หรืออื่นๆที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

* วันที่เริ่มรับประกันให้ดูจากวันที่ใบเสร็จรับเงิน เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกันสินค้า

TOP