ฉันจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ดองเกิล Android TV ได้อย่างไร?

12-02-2020โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ดองเกิลของ Android TV

1. เชื่อมต่อดองเกิลเข้ากับอินเทอร์เน็ต

2. ไปที่ Settings >> Device Preference >> About >> BenQ System update

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00050/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00050 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00050/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP