เมื่อฉันเล่นไฟล์เพลงจากไดรฟ์ USB แต่ไม่มีเสียงออกมา ฉันจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ?

12-02-2020โปรดลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

(1) เสียบไดรฟ์ USB ใหม่

(2) ปิดโปรเจคเตอร์และเปิดใหม่อีกครั้ง

(3) ปิด การปิดเสียง (Mute) แล้วเปิดใหม่

โปรดติดต่อฝ่ายบริการ BenQ เพื่อขอความช่วยเหลือหากยังพบปัญหาอยู่

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00048/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00048 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00048/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP