แก้ไขอย่างไรเมื่อไม่สามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์ GV1 โดยใช้สาย USB Type-C

03-19-2019


เพื่อให้สามารถแสดงภาพไปยังโปรเจคเตอร์ GVI ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งคอมพิวเตอร์และสายเคเบิล USB Type-C ของคุณรองรับฟังก์ชั่น USB-C Display Port  นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB Type-C ที่เชื่อมต่อรองรับฟังก์ชั่น Display Port เนื่องจากสายเคเบิล USB Type-C บางรุ่นไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP