แก้ไขอย่างไรเมื่อไม่สามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์ GV1 โดยใช้สาย USB Type-C

03-19-2019


เพื่อให้สามารถแสดงภาพไปยังโปรเจคเตอร์ GVI ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งคอมพิวเตอร์และสายเคเบิล USB Type-C ของคุณรองรับฟังก์ชั่น USB-C Display Port  นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB Type-C ที่เชื่อมต่อรองรับฟังก์ชั่น Display Port เนื่องจากสายเคเบิล USB Type-C บางรุ่นไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้

รุ่นที่รองรับ

GV1 Support

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP