ควรแก้ไขอย่างไรเมื่อรายการสำหรับเลือกขอบเขตของสีในเมนูบนหน้าจอเป็นสีเทา

02-13-2019

สามารถเลือกขอบเขตสีได้ก็ต่อเมื่อแหล่งสัญญาณอินพุตคือ HDR10 โปรดไปที่ Picture > Advanced > Color Gamut ในเมนูบนหน้าจอและตั้งค่าให้เป็น HDR10

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP