ควรแก้ไขอย่างไรเมื่อรายการสำหรับเลือกขอบเขตของสีในเมนูบนหน้าจอเป็นสีเทา

02-13-2019

สามารถเลือกขอบเขตสีได้ก็ต่อเมื่อแหล่งสัญญาณอินพุตคือ HDR10 โปรดไปที่ Picture > Advanced > Color Gamut ในเมนูบนหน้าจอและตั้งค่าให้เป็น HDR10

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00010/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00010 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00010/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP