ควรแก้ไขอย่างไรเมื่อภาพ2D ที่ฉายด้วยโปรเจคเตอร์มีอาการภาพสั่น

03-19-2019


กรุณาถอดสายสัญญาณภาพ 4K จากพอร์ต HDMI1 และเสียบเข้าไปใหม่อีกครั้งหรือทำการรีบูตโปรเจคเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากเนื้อหาแบบ 4K  และคุณภาพสาย HDMI มีความหลากหลาย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะพบปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้เมื่อมีการส่งคอนเทนต์ 4K ไปยังโปรเจคเตอร์

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP