ทำอย่างไร จึงจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกับเชื่อมต่อ QCast Mirror QP20 กับ iPhone หรือ iPad ผ่าน Wi-Fi และใช้หน้าจอจำลอง เพื่อแสดงคอนเทนต์ที่อยู่บนอุปกรณ์ต้นทางในเวลาเดียวกันได้

03-19-2019


กรุณาเปิดใช้งาน Wi-Fi Assist บน iPhone หรือ iPad ของคุณ จากนั้นคุณก็จะสามารถท่องอินเทอร์เน็ตในขณะที่เชื่อมต่อ QP20 กับ iPhone หรือ iPad ผ่าน Wi-Fi ได้ในเวลาเดียวกัน (ภาพประกอบ)

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00004 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP