แก้ไขอย่างไร ในกรณีที่ QCast Mirror HDMI Dongle แบบไร้สาย (QP20) ไม่สามารถส่งสัญญาณจำลองหน้าจอได้ถ้าเมือ PC ทำงานบน Intel Gen 4 หรือแพลทฟอร์มที่สูงกว่า

03-19-2019


เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหานี้มาจากความเข้ากันได้ระหว่าง Miracast และ Intel Gen 4 หรือแพลทฟอร์มที่สูงกว่าซึ่งเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้นปัจจุบัน Miracast จึงได้ถูกยกเลิกและได้นำ Chromecast มาใช้แทนที่แล้วเรียบรี้อย 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP