ราคา จำนวน

แก้ไขอย่างไร ในกรณีที่ QCast Mirror HDMI Dongle แบบไร้สาย (QP20) ไม่สามารถส่งสัญญาณจำลองหน้าจอได้ถ้าเมือ PC ทำงานบน Intel Gen 4 หรือแพลทฟอร์มที่สูงกว่า

03-19-2019


เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหานี้มาจากความเข้ากันได้ระหว่าง Miracast และ Intel Gen 4 หรือแพลทฟอร์มที่สูงกว่าซึ่งเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้นปัจจุบัน Miracast จึงได้ถูกยกเลิกและได้นำ Chromecast มาใช้แทนที่แล้วเรียบรี้อย 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

TOP