ซื้อจอมอนิเตอร์ BenQ เมื่อไม่นานมานี้และได้พยายามเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ค โดยใช้สายเคเบิล HDMI แต่ฉันกลับได้ข้อความ "No Cable Connected" คุณจะเสนอให้ฉันแก้ปัญหานี้อย่างไร

10-01-2018


โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ และท่านสามารถเลือกหนึ่งในขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อนำไปปรับการตั้งค่าตัวส่งข้อมูล

1. ปุ่มลัด - Input Select

2. OSD - Input Select - เลือกเพื่อเปลี่ยนตัวส่งให้เหมาะสมกับประเภทการเชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณภาพของท่าน

3. OSD - HDMI Auto Switch ค่ามาตรฐานคือ ปิด ซึ่งท่านสามารถเลือกเปิดได้ เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้แล้ว พอร์ต HDMI หรือ HDMI / MHL จะอยู่ในลูปเลือกอัตโนมัติ มิฉะนั้น HDMI หรือ HDMI / MHL จะสามารถเลือกได้จาก Input Select เพียงอย่างเดียว

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP