จอมอนิเตอร์ BenQ ของฉันไม่แสดงภาพใด ๆ เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล D-SUB (VGA)

10-01-2018

กรุณาตรวจสอบว่า เลือกตัวส่งสัญญาณบนจอมอนิเตอร์ถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบสายเคเบิล หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ BenQ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00009/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00009 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00009/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP