ภาพบนจอมอนิเตอร์ของฉันกระพริบ ต้องแก้ไขอย่างไร

10-01-2018

โปรดพยายามปรับ Refresh Rate ของการ์ดจอของคุณให้สูงขึ้น เช่น 70Hz ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาได้ หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ BenQ

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP