จอมอนิเตอร์ของฉันเชื่อมต่อกับ PC ผ่านสายเคเบิล HDMI แต่ไม่มีภาพแสดงบนหน้าจอแม้ว่าจะได้ยินเสียงก็ตาม

10-01-2018


โปรดเปลี่ยนสายเคเบิล HDMI หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ BenQ


กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00006/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00006 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00006/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP