จอมอนิเตอร์ของแสดงภาพหลอก หรือมีเงาของภาพอื่นๆจาง (เช่น เมื่อเลื่อนข้อความหรือขยับเมาส์) จะต้องแก้ไขอย่างไร

10-01-2018


โปรดปิดฟังก์ชัน AMA ในเมนู OSD

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP