ไม่มีเสียงออกจากลำโพงจอมอนิเตอร์ LCD

10-01-2018


โปรดตรวจสอบวิธีการเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ BenQ กับเครื่อง PC โดยเสียงสามารถส่งผ่าน HDMI หรือสายเคเบิลสัญญาณเสียงได้กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP