ช่องเสียบ USB Type-A บนโปรเจคเตอร์รองรับการอ่านไฟล์หรือการแสดงคอนเทนต์จากไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์แบบพกพาหรือไม่

03-19-2019


ไม่รองรับ เนื่องจากช่องเสียบ USB Type-A ไม่ได้มีไว้สำหรับการอ่านไฟล์ แต่มีไว้สำหรับจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ TK800 ไม่มีเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่รองรับการอ่านหรือแสดงไฟล์จากไดรฟ์ USB

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP