ช่องเสียบ USB Type-A บนโปรเจคเตอร์รองรับการอ่านไฟล์หรือการแสดงคอนเทนต์จากไดรฟ์ USB หรือไดรฟ์แบบพกพาหรือไม่

03-19-2019


ไม่รองรับ เนื่องจากช่องเสียบ USB Type-A ไม่ได้มีไว้สำหรับการอ่านไฟล์ แต่มีไว้สำหรับจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ TK800 ไม่มีเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่รองรับการอ่านหรือแสดงไฟล์จากไดรฟ์ USB

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00005 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP