โปรเจคเตอร์ยังสามารถฉายภาพได้หรือไม่ ในกรณีที่ติดตั้งห่างจากหน้าจอที่ระยะ 1.5 เมตร

03-19-2019


โปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นของ BenQ มีอัตราส่วนการฉาย "Throw Ratio" ที่แตกต่างกัน กรุณาเข้าไปที่โปรแกรมคำนวณระยะการฉายทาง https://projectorcalculator.benq.com เพื่อเช็คข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP