โปรเจคเตอร์ยังสามารถฉายภาพได้หรือไม่ ในกรณีที่ติดตั้งห่างจากหน้าจอที่ระยะ 1.5 เมตร

03-19-2019


โปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นของ BenQ มีอัตราส่วนการฉาย "Throw Ratio" ที่แตกต่างกัน กรุณาเข้าไปที่โปรแกรมคำนวณระยะการฉายทาง https://projectorcalculator.benq.com เพื่อเช็คข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP