โปรเจคเตอร์สามารถอัปเกรดสัญญาณภาพจากต้นทางที่มีความละเอียดจาก 1080p ไปเป็น 4K ได้หรือไม่

03-19-2019


หากความละเอียดของสัญญาณอินพุทเดิมไม่ใช่ 4K โปรเจคเตอร์ BenQ ไม่สามารถอัปเกรดคุณภาพสัญญาณ 1080p ไปเป็น 4K ได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP