โปรเจคเตอร์สามารถอัปเกรดสัญญาณภาพจากต้นทางที่มีความละเอียดจาก 1080p ไปเป็น 4K ได้หรือไม่

03-19-2019


หากความละเอียดของสัญญาณอินพุทเดิมไม่ใช่ 4K โปรเจคเตอร์ BenQ ไม่สามารถอัปเกรดคุณภาพสัญญาณ 1080p ไปเป็น 4K ได้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00001 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP