ฟังก์ชัน Electronic Control หมายถึงอะไร?

03-04-2021Electronic Control เป็นคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์หลายเครื่องเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ซึ่งใช้รีโมทคอนโทรลเพียงชุดเดียว

รุ่นที่รองรับ

V6000, V6050

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP