ฟังก์ชัน Electronic Control หมายถึงอะไร?

03-04-2021Electronic Control เป็นคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์หลายเครื่องเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ซึ่งใช้รีโมทคอนโทรลเพียงชุดเดียว

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-kn-00008/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-kn-00008 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-kn-00008/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP