เหตุใดจึ่งไม่สามารถเปิดเครื่อง GV1 ได้ หลังจากเปลี่ยนเป็น Sleep mode ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ?

01-30-2020

เครื่อง GV1 จะไม่สามารถเปิดได้เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% โปรดเชื่อมต่อ GV1 ของคุณเข้ากับสายชาร์จเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่  จากนั้นคุณจะสามารถเปิดใช้งานเครื่อง GV1 ได้ปกติ

รุ่นที่รองรับ

GV1 Support

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP