เหตุใดจึ่งไม่สามารถเปิดเครื่อง GV1 ได้ หลังจากเปลี่ยนเป็น Sleep mode ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ?

01-30-2020

เครื่อง GV1 จะไม่สามารถเปิดได้เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% โปรดเชื่อมต่อ GV1 ของคุณเข้ากับสายชาร์จเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่  จากนั้นคุณจะสามารถเปิดใช้งานเครื่อง GV1 ได้ปกติ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00032/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00032 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00032/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP