ทำไมโหมด Rec.709 ถึงไม่ได้ถูกรวมไว้ในเมนูบนหน้าจอของ BL2711U

03-19-2019

เนื่องจาก BL2711U สามารถรองรับความกว้างของช่วงสี Rec.709 ซึ่งเทียบเท่ากับความกว้างของช่วงสี sRGB อยู่แล้ว ดังนั้นโมเดล BL2711U จึงไม่รวมโหมด Rec.709 ไว้ในการเลือกโหมด OSD Picture โดยจะมีแต่โหมด sRGB ให้เลือกเท่านั้น

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00022/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00022 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00022/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP