USB-C ของ PD2710QC รองรับการชาร์จอุปกรณ์ V2.0 หรือไม่

03-19-2019


USB-C ของ PD2710QC สามารถรองรับการชาร์จ V2.0 

รุ่นที่รองรับ

PD2710QC

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP