SWทำไมสีของเว็บไซต์ถึงสว่างจ้าเกินไปบนจอมอนิเตอร์ SW

09-27-2018

 


สีของเว็บไซต์มักถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB (Standard RGB)

พร้อมพิสัยสีแบบจำกัด อย่างไรก็ตาม จอมอนิเตอร์ SW

สามารถแสดงสีได้มากกว่าพิสัยที่กำหนดไว้เพื่อให้เข้ากับสีจริงตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น หากสีเดิมของภาพหรือเนื้อหาถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB

จอมอนิเตอร์ SW จะแสดงสีเหล่านั้นสว่างจ้าขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดสี sRGB ได้เพื่อให้จอมอนิเตอร์แสดงภาพโดยใช้ sRGB Color Format/Profile

รุ่นที่รองรับ

SW2700PT, SW240, SW320, SW271, SW271C , SW321C , SW270C

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP