ทำไมสีของเว็บไซต์ถึงสว่างจ้าเกินไปบนจอมอนิเตอร์ PG

09-27-2018

สีของเว็บไซต์มักถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB (Standard RGB)

พร้อมพิสัยสีแบบจำกัด อย่างไรก็ตาม จอมอนิเตอร์ PG

สามารถแสดงสีได้มากกว่าพิสัยที่กำหนดไว้เพื่อให้เข้ากับสีจริงตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น หากสีเดิมของภาพหรือเนื้อหาถูกกำหนดตามปริภูมิสี sRGB จอมอนิเตอร์ PGจะแสดงสีเหล่านั้นสว่างจ้าขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดสี sRGB

ได้เพื่อให้จอมอนิเตอร์แสดงภาพโดยใช้ sRGB Color Format/Profile

 

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP