ทำไมอัตราส่วน Contrast ถึงน้อยกว่าค่าที่อ้างไว้หลังจากการวัดค่าแล้ว

09-27-2018


อัตราส่วน Contrast จะคำนวณโดยแบ่งค่าความสว่างสูงสุดและค่าความดำมืดน้อยสุด (ความสว่างของสีดำ) เนื่องจากวิธีการปรับเทียบตามมาตรฐานของโรงงาน ทำให้ต้องปรับค่าหน้าจอให้เป็นมาตรฐานที่ 6500K

แต่จะลดค่าความสว่างสูงสุดของจอมอนิเตอร์เฉพาะเครื่อง อย่างไรก็ตาม

อาการนี้ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับจอมอนิเตอร์ที่ผ่านการปรับแต่งในโรงงาน

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00009/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00009 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00009/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP