ทำไมไม่สามารถโหลด ICC Profile ที่ Palette Master Element ทำขึ้นได้

09-27-2018

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตั้งค่า Display Mode เป็น Mirror แทนที่จะเป็น Extension ทำให้ระบบปฏิบัติการของท่านไม่ยอมรับว่า

จอมอนิเตอร์ไหนที่กำลังจะมีการปรับแต่งและไม่โหลด ICC Profile ที่ถูกต้อง จึงขอแนะนำให้ท่านใช้ Extension Mode

 

Applicable Models

SW2700PT, SW240, SW320, SW271C , SW271, SW270C , SW321C

Was this information helpful?

ใช่ ไม่
TOP