ควรทำอย่างไรหากระบบปฏิบัติการไม่ยอมรับเซ็นเซอร์ของฉัน

09-27-2018

 


โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับฮับ USB อื่นแล้วเปิด Palette Master Element อีกครั้ง

2. ปิดแล้วเปิดระบบปฏิบัติการอีกครั้ง

3. ติดตั้ง Palette Master Element เวอร์ชันล่าสุด

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00005 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP