สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์การปรับแต่งจากภายนอกได้หรือไม่

09-27-2018


ได้ แต่ใช้สำหรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์เท่านั้น

สำหรับการปรับแต่งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การปรับแต่งจากภายนอกรวมถึงอุปกรณ์ช่วยปรับแต่ง (X-rite i1pro / i1pro2 / i1 display pro, Datacolor Spyder 4/5) อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน หากมีการใช้ Palette Master Element โปรดมั่นใจว่า ได้ปิดซอฟต์แวร์การปรับแต่งภายนอก

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP