ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์การปรับแต่งจากภายนอกได้หรือไม่

09-27-2018


ได้ แต่ใช้สำหรับการปรับแต่งซอฟต์แวร์เท่านั้น

สำหรับการปรับแต่งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การปรับแต่งจากภายนอกรวมถึงอุปกรณ์ช่วยปรับแต่ง (X-rite i1pro / i1pro2 / i1 display pro, Datacolor Spyder 4/5) อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน หากมีการใช้ Palette Master Element โปรดมั่นใจว่า ได้ปิดซอฟต์แวร์การปรับแต่งภายนอก

รุ่นที่รองรับ

SW2700PT, SW240, SW320

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

TOP