สามารถปรับแต่งหน้าจอโดยปราศจากฮูดกันแสงได้หรือไม่

09-27-2018


ได้ ท่านสามารถปรับแต่งหน้าจอโดยปราศจากฮูดกันแสงได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่ได้ผลจากการปรับแต่งที่ดีที่สุดเท่าการใช้ฮูดกันแสงเนื่องจากผลกระทบจากแสงสว่างโดยรอบ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00001 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP