โปรเจคเตอร์รองรับการฉายภาพแบบไร้สายของ Windows หรือไม่ ?

10-29-2020ไม่ การฉายภาพแบบไร้สายสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ Google Chrome และ BenQ InstaShare เมื่อโปรเจคเตอร์และพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

รุ่นที่รองรับ

GV1 Support, GS2 | โปรเจคเตอร์พกพาไร้สายสำหรับความบันเทิงในครอบครัว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP