โปรเจคเตอร์รองรับการฉายภาพแบบไร้สายของ Windows หรือไม่ ?

10-29-2020ไม่ การฉายภาพแบบไร้สายสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ Google Chrome และ BenQ InstaShare เมื่อโปรเจคเตอร์และพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00170/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00170 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00170/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP