ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแล็ปท็อปเครื่องใดควบคุมโดยเมาส์ USB ของฉัน?

10-07-2020เมื่อเชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับ Host จะสามารถควบคุมหน้าจอทั้งหมดได้ เมาส์ USB นั้นสามารถควบคุมหน้าจอที่มีการเลือกไว้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00168/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00168 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00168/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP