ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแล็ปท็อปเครื่องใดควบคุมโดยเมาส์ USB ของฉัน?

10-07-2020เมื่อเชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับ Host จะสามารถควบคุมหน้าจอทั้งหมดได้ เมาส์ USB นั้นสามารถควบคุมหน้าจอที่มีการเลือกไว้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP