ฉันจะปิดเสียงโปรเจคเตอร์ได้อย่างไร?

10-07-2020สามารถปิดเสียงโปรเจคเตอร์ได้โดยใช้การตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ -

1. OSD-> การตั้งค่าระบบ -> การตั้งค่าเสียง -> ปิดเสียง

2. ปุ่มปิดเสียงที่รีโมท

ฟังก์ชั่นปิดเสียงจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Off) เมื่อโปรเจคเตอร์รีสตาร์ทซึ่งหมายความว่าเสียงจะเปิดอยู่ดังนั้นหากคุณต้องการปิดเสียงโปรเจคเตอร์อย่างถาวรโปรดลดระดับเสียงลงเป็น 0 ระดับเสียงจะไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อมีการครบรอบการใช้งานหรือรีสตาร์ท

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00163/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00163 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00163/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP