หากไม่ต้องการการแสดงผลแบบไร้สาย สามารถใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อได้หรือไม่ ?

10-04-2019

ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์โดยใช้ HDMI, USB-C (เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อปที่รองรับ DisplayPort) หรือสายเคเบิล USB-A (เพื่ออ่านไฟล์มัลติมีเดียจาก USB แฟลชไดรฟ์)รุ่นที่รองรับ

GS2 | โปรเจคเตอร์พกพาไร้สายสำหรับความบันเทิงในครอบครัว, GV1 Support

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP