หากไม่ต้องการการแสดงผลแบบไร้สาย สามารถใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อได้หรือไม่ ?

10-04-2019

ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์โดยใช้ HDMI, USB-C (เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อปที่รองรับ DisplayPort) หรือสายเคเบิล USB-A (เพื่ออ่านไฟล์มัลติมีเดียจาก USB แฟลชไดรฟ์)กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00061/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00061 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00061/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP