โปรเจคเตอร์จะสามารถเล่นไฟล์ออดิโอผ่าน HDMI ได้หรือไม่ ถ้ามีเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ 4K แต่ไม่มีอินพุต SPDIF ที่โปรเจคเตอร์

03-19-2019


สามารถเล่นได้ในขณะที่เล่นคอนเทนต์ 4K ก็จะสามารถเล่นไฟล์ออดิโอผ่าน HDMI ได้ ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ใช้สาย HDMI 2.0

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP