โปรเจคเตอร์จะสามารถเล่นไฟล์ออดิโอผ่าน HDMI ได้หรือไม่ ถ้ามีเครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์ 4K แต่ไม่มีอินพุต SPDIF ที่โปรเจคเตอร์

03-19-2019


สามารถเล่นได้ในขณะที่เล่นคอนเทนต์ 4K ก็จะสามารถเล่นไฟล์ออดิโอผ่าน HDMI ได้ ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ใช้สาย HDMI 2.0

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP