เมื่อใช้โปรเจคเตอร์กับเครื่องเล่นบลูเรย์ 4Kควรแก้ไขอย่างไรในกรณีที่มีข้อความแจ้งว่า "โปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้กับความละเอียด 4K"

03-19-2019

โปรดปิดการใช้งานฟังก์ชั่น 3D ของโปรเจคเตอร์ เนื่องจากข้อความที่ปรากฏนี้เกิดจากการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น 3D ซึ่งจะได้ความละเอียด 1080p เท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP