เมื่อใช้โปรเจคเตอร์กับเครื่องเล่นบลูเรย์ 4Kควรแก้ไขอย่างไรในกรณีที่มีข้อความแจ้งว่า "โปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้กับความละเอียด 4K"

03-19-2019

โปรดปิดการใช้งานฟังก์ชั่น 3D ของโปรเจคเตอร์ เนื่องจากข้อความที่ปรากฏนี้เกิดจากการเปิดใช้งานฟังก์ชั่น 3D ซึ่งจะได้ความละเอียด 1080p เท่านั้น

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00004 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP