เมื่อป้อนคำสั่งใส่โปรเจคเตอร์รุ่น RS232 ทำไมถึงได้ข้อความ "Illegal Format" กลับมา

09-27-2018

1. ต้องมั่นใจว่า คำสั่งที่ป้อนนั้นถูกต้อง

2. เมื่อป้อนคำสั่ง ควรเว้นระยะเวลาระหว่างคำสั่งน้อยกว่า 5 วินาที

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP