สามารถเลือก Lamp Mode เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อตัวส่งข้อมูลได้หรือไม่

09-27-2018

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวส่งข้อมูลจะไม่สามารถเลือก Lamp Mode ได้  การเลือก Lamp Modeสามารถทำได้หลังจากเปิดโปรเจคเตอร์ 3 นาที และต้องเชื่อมต่อกับตัวส่งข้อมูล เพราะ Lamp Mode ถือว่าเป็น Picture Mode 

สำหรับโฮมโปรเจคเตอร์ของ BenQ หากไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวส่งข้อมูลแล้ว ท่านจะไม่สามารถเลือก Picture Mode ใด ๆ ได้ ซึ่งรวมถึง Lamp Mode ด้วย

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP