ทำไมถึงมีกรอบบนมอนิเตอร์เมื่อเปิดโหมด PBP? และสามารถปิดการใช้งานได้อย่างไร

10-04-2021
การเปิดโหมด PBP หรือ Picture By Picture จะมีการเพิ่มกรอบเฟรมขึ้นมาตรงหน้าจอ กรอบนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้หากยังเปิดโหมด PBP อยู่

ตัวอย่าง blue frame:blue frame in php

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00018/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00018 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00018/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP