เมื่อสีภาพดูซีดลงบนการใช้งานผ่าน HDMI ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร ?

12-02-2020


โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดแสดงผล หากช่วงสัญญาณ HDMI เป็นช่วง RGB (YcbCr) full range (0-255) หรือ RGB (YcbCr) limited range (16-235) ให้ตั้งค่าจอภาพผ่าน OSD เป็น HDMI RGB PC ช่วง RGB (0-255) หรือ RGB (16) -235) เพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าการ์ดแสดงผลของคุณ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00054/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00054 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00054/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP