ฉันจะปิดใช้งาน FreeSync บนจอภาพ BenQ ได้อย่างไร ?

10-07-2020

FreeSync มักจะทำงานบนจอภาพตามค่าเริ่มต้น โปรดสลับเปิด / ปิด FreeSync จากศูนย์ควบคุมกราฟิกการ์ด (Graphics Card Control Center) เมื่อปิดการใช้งาน จอภาพจะปิดใช้งาน FreeSync โดยอัตโนมัติ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00051/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00051 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00051/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP