ทำอย่างไร จึงจะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่น ปรับความคมชัดแบบไดนามิก "Dynamic Contrast"

03-19-2019

"โปรดไปที่: เมนูบนหน้าจอ OSD >> Picture Advanced >> Picture Mode >> Photo

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นปรับความคมชัดแบบไดนามิกจะมีเฉพาะในโหมดภาพ "Photo" ของเมนูบนหน้าจอเท่านั้น

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00026/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00026 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00026/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP