ทำอย่างไรจึงจะสามารถตั้งค่าเมนูบนหน้าจอมอนิเตอร์ให้ตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709

03-19-2019

วิธีการปรับให้ตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709 มีอยู่ 2 วิธี ดังต่อไปนี้:

- ตั้งค่าเมนูบนหน้าจอของ BL2711U เป็นโหมดผู้ใช้ "User" จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์ปรับเทียบเพื่อให้ค่าตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709

- ตั้งค่าเมนูบนหน้าจอของ BL2711U เป็นโหมดมาตรฐานและแกมม่าเป็น 4 เพื่อให้ค่าตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00025/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00025 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00025/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP