ราคา จำนวน

ทำอย่างไรจึงจะสามารถตั้งค่าเมนูบนหน้าจอมอนิเตอร์ให้ตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709

03-19-2019

วิธีการปรับให้ตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709 มีอยู่ 2 วิธี ดังต่อไปนี้:

- ตั้งค่าเมนูบนหน้าจอของ BL2711U เป็นโหมดผู้ใช้ "User" จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์ปรับเทียบเพื่อให้ค่าตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709

- ตั้งค่าเมนูบนหน้าจอของ BL2711U เป็นโหมดมาตรฐานและแกมม่าเป็น 4 เพื่อให้ค่าตรงกับช่วงสีที่ต้องการตามมาตราฐาน Rec.709

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

TOP