สามารถปิดไฟ LED ของเครื่องในขณะที่จอมอนิเตอร์กำลังเปิดอยู่ได้หรือไม่

03-19-2019

 


ในขณะที่กำลังเปิดจอมอนิเตอร์อยู่ จะไม่สามารถปิดไฟ LED ของ PD3200Q 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00024/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00024 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00024/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP