ภาพดูมืดเมื่อปรับแต่งให้อยู่ที่ค่าพื้นฐานด้วย Palette Master ฉันสามารถตั้งค่าให้สว่างขึ้นได้หรือไม่

09-27-2018


สามารถปรับค่าความสว่างด้วย Palette Master

เพื่อรักษาระดับความสว่างในระหว่างช่วงอายุของจอมอนิเตอร์

ขอแนะนำให้ท่านใช้ค่าความสว่างพื้นฐานที่ตั้งไว้แล้ว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP