ทำอย่างไรจึงจะสามารถแสดงภาพสีแบบ 10-bit Color ได้

09-27-2018


ท่านต้องมี

1. ไฟล์ RAW/TIF ที่รองรับ 10-bit

2. ซอฟต์แวร์ที่รองรับ 10-bit เช่น Photoshop, Lightroom

3. Gaphics Card ที่รองรับ 10-bit เช่น Nvidia Quadro หรือ AMD FireGL/Radeon Pro Series ใช้พอร์ต Display เพื่อเชื่อมต่อ PC/แล็ปท็อปกับจอมอนิเตอร์

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00020/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00020 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00020/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP